De bewoners van het Inle Lake

Het Inle Lake wordt bewoond door mensen die in het water paalwoningen hebben gebouwd. Omdat het meer niet zo diep is kan dat. Waarschijnlijk zijn ze ooit ergens verdreven en hebben zich nu gesetteld op het meer. Huizen staan in groepen bij elkaar en zo ontstaan kleine dorpjes. Het vervoer gaat natuurlijk via bootjes.

Inle Lake Houses

Er wordt ook aan landbouw gedaan. Daartoe zijn drijvende moestuinen gemaakt. Deze bestaan uit samengebonden drijvende waterplanten. Met stokken die in de bodem van het meer staan, worden de akkers op hun plaats gehouden. Het is dus zuivere hydrocultuur. Als je de bergen even vergeet, lijkt het onderstaande plaatje misschien te zijn genomen in Holland. Maar het is zo’n drijvende moestuin.

Inle Lake Floating Gardens

De bewoners van het Inle Lake leven deels van vis. Ze vangen die vis niet met netten, maar ze zetten een korf , die ca. 3 meter hoog is, omgekeerd op de bodem van het meer. Vervolgens zoeken ze naar de grotere vissen die zich misschien in de korf bevinden. Die worden dan met een speer gevangen.

Inle Lake Fisher

Natuurlijk gaat alles per boot voor deze bewoners. Ze hebben een speciale roeitechniek ontwikkeld, waarmee ze zich heel snel kunnen voortbewegen. Ze staan met één been op de boot en met het andere been min of meer op een roeispaan. Het lijkt zo wel of ze op het water kunnen lopen.

Inle Lake Boat

Al met al een heel bijzondere leefgemeenschap, die we graag eens van dichtbij wilden bekijken, voordat ze deze bijzonder manier van leven op zullen geven.